Toepassen


Jongen - 3 jaar
Deze jongen bevindt zich in de vroege krabbelfase.
Hij heeft zonder een bewust doel strepen op het papier gezet.
In de tekening kunnen nog geen herkenbare vormen worden onderscheiden. 
Meisje - 3 jaar.
Dit meisje bevindt zich in de late krabbelfase. Het meisje heeft al wat ronde
vormen getekend in plaats van alleen maar krassen. Ook heeft het meisje
ingevulde krassen getekend, wat er op wijst dat zij zich al meer ontwikkeld
heeft dan de jongen van 3 jaar.Jongen - 4 jaar.
Deze jongen bevindt zich in de herkenbaarheidfase.
In de tekening zijn duidelijk herkenbare vormen
terug te vinden. Zo heeft de jongen een zon en een
poppetje getekend. Een belangrijk kenmerk uit de
herkenbaarheidfase is dat de lichaamsdelen
van poppetjes gescheiden worden. Dit kenmerk
is duidelijk in de tekening terug te vinden.
 


Meisje - 4 jaar.
Dit meisje bevindt zich in de herkenbaarheidfase. De
poppetjes die het meisje getekend heeft bestaan uit
een hoofd met daaraan de armen en de benen getekend.
Het meisje heeft nog geen romp getekend. Het tekenen
van de romp is dan ook een kenmerk uit een latere fase.
 


Jongen - 5 jaar.
Deze jongen bevindt zich nog in de herkenbaarheidfase. De poppetjes
die de jongen getekend heeft, zweven nog allemaal in de ruimte. Wel
is de jongen zich bewust van de indeling van het menselijn lichaam.
Bij sommige poppetjes is er wel een rompje getekend, maar de lichaamsdelen
zijn nog erg onrealistisch getekend. Het jongetje heeft bijvoorbeeld nog
geen ogen, maar wel een mond getekend.
 

Meisje - 5 jaar.
Dit meisje bevindt zich in de schematiseringfase. De poppetjes die ze
getekend heeft, zijn opgebouwd uit kop, romp, benen en armen. Ook de haren
zijn ingekleurd en duidelijk zichtbaar gemaakt. Wat wel erg opvallend is, is dat
het meisje nog geen kloppende verhoudingen in haar tekening heeft
aangebracht. Zo is het huisje veel kleiner getekend dan de poppetjes.


Jongen - 6 jaar.
Deze jongen bevindt zich in de schematiseringfase. De jongen heeft
veel oog voor de details in zijn tekening. De verhoudingen van de
tekening zijn redelijk kloppend. Wat erg opvallend is, is dat de persoonlijke
voorkeur van de jongen goed in zijn tekening naar voren komt.

Meisje - 6 jaar.
Dit meisje bevindt zich in de schematiseringfase. Het meisje heeft
veel details in haar tekening getekend en ook het kleurgebruik is redelijk
waarheidsgetrouw. De verhoudingen zijn, in tegenstelling tot het meisje
van 5 jaar, ook redelijk kloppend.


Jongen - 7 jaar.
Deze jongen is duidelijk een talent. Hij bevindt zich in de realistische fase.
Toen ik met het jongetje aan het praten was, vertelde hij me precies hoe de
kleuren van de titanic eruit zagen. Hij heeft dus heel goed naar de
werkelijkheid gekeken en dit vastgelegd in zijn tekening.
Daarnaast zie je dat de jongen heel veel details heeft vastgelegd.
De raampjes zijn één voor één getekend en zelfs de ladders zijn uitgewerkt.

        
Meisje - 7 jaar.
Dit meisje bevindt zich in de overgang tussen de schematiseringfase en
het realisme. Het meisje heeft veel details getekend, bijvoorbeeld de
plooien van de jurk en het armbandje. Het kleurgebruik in de tekening
is waarheidsgetrouw. De verhoudingen tussen de boom en het meisje
zijn echter nog niet helemaal kloppend.