Het onderzoek


Het literatuuronderzoek is bijna afgerond. We zijn nu veel meer te weten te komen over kindertekeningen. Iedereen heeft wel eens een tekening van een kleuter te zien, maar wij zijn nu in staat om de tekeningen te analyseren. We kunnen zien in welke ontwikkelingsfase het kind zich bevindt en wat de diepere betekenis van de tekening is. Dit willen we natuurlijk wel laten zien. Daarom gaan we de kennis die we opgedaan hebben uit de boeken toepassen in de praktijk. We gaan zelf aan de slag met kinderen, kleurpotloden en vellen papier. Laten we eens kijken of al deze theorieën ook in de praktijk waar te nemen zijn.


De hoofdvraag
Zijn er verschillen tussen tekeningen gemaakt door jongens en meisjes?
De deelvragen
* Zijn er verschillen in de ontwikkelingsfase?
* Zijn verschillen in het kleurgebruik?
* Zijn er verschillen in getekende onderwerpen?


Onderzoeksopzet
Datum
Tijd
Plaats
Doelgroep

Datum
Tijd
Plaats
Doelgroep

Datum
Tijd
Plaats
Doelgroep
29 september
12:00 uur
Basisschool ‘t Oventje
Kinderen van groep 1 t/m groep 4

6 oktober
12:30 uur
Crèche Humpie Dumpie
Kinderen met de leeftijd 2-3 jaar

7 februari
8:15 uur
Basisschool ’t Mulderke in Uden
Kinderen van groep 1 t/m groep 4
Doel van het onderzoek
Onderzoeken of kinderen een voorkeur hebben voor bepaalde kleuren
Aanleiding voor het onderzoek
Na aanleiding van het literatuuronderzoek kwamen wij erachter dat er nog veel vragen zijn over het kleurgebruik van kinderen. Onderzoekers vragen zich af of kinderen in het algemeen een voorkeur hebben voor bepaalde kleuren.
Hypothese
-    Wij denken dat er een verschil zal zijn tussen kleurgebruik van jongens en van meisjes
-    Wij denken dat oudere kinderen meer waarheidsgetrouw gebruik maken van kleuren
-    Wij denken dat er meer gebruik gemaakt zal worden van primaire kleuren dan van secundaire kleuren
Benodigdheden voor het onderzoek
-    A4 blaadjes
-    Kleurpotloden
-    Stiften
Uitvoering van het onderzoek

We willen de kinderen tekeningen laten maken met verschillende kleurtjes. De kinderen hebben keuze uit de primaire en de secundaire kleuren. De primaire kleuren zijn rood, geel en blauw. De secundaire kleuren zijn oranje, paars en groen. De kinderen krijgen de opdacht om iets te tekenen wat zij leuk vinden. Ze mogen dus zelf kiezen wat ze willen tekenen.

We willen onderzoeken of kinderen een voorkeur hebben voor bepaalde kleuren. Dit willen we doen door bij elke tekening vast te stellen in welke mate kleuren gebruikt zijn. De gegevens willen we verwerken door een onderscheid te maken op leeftijd. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. We onderzoeken dus of op een bepaalde leeftijd meer gebruikt wordt gemaakt van bepaalde kleuren en of er binnen deze leeftijdscategorieën verschillen zijn tussen het kleurgebruik van jongens en meisje.

De resultaten
Conclusie


Ontwikkelingsfase

Als je naar de grafieken onder het kopje resultaten kijkt, zie je dat de rode grafrieken meer naar rechts liggen dan de blauwe grafieken. Dit betekent dat de meisjes over het algemeen een ontwikkelingsfase verder zijn dan de jongens.

Wat je niet uit de grafieken kunt halen, maar wat wij wel uit ons praktijkonderzoek concludeerden, is dat zich onder de jongens meer 'talenten' bevinden. Meestal kan je duidelijk zien in welke ontwikkelingsfase een bepaalde leeftijdsgroep zit. Per leeftijdsgroep was er meestal een jongen aanwezig die al een of twee fases voor liep op de andere kinderen.

Kleuren

Ook bij het kleurgebruik zie je duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes. Je ziet weer dat de grode grafieken iets meer naar rechts liggen. Dit geeft aan dat de meisjes over het algemeen meer kleuren gebruiken dan jongens. Met name op jongere leeftijden is dit verschil groot. Naar mate de kinderen ouder worden, gaan jongens en meisjes ongeveer evenveel kleuren gebruiken. De verschillen tussen de hoeveelheid kleurgebruik nemen af.

Onderwerpen

Het is misschien niet zo heel verrassend, maar er zijn duidelijk 'jongens' en 'meisjes' onderwerpen te onderscheiden. Als je naar de grafiek kijkt onder het kopje resultaten zie je dat meisjes meer poppetjes, zonnetjes, dieren en versieringen tekenen terwijl jongens meer voertuigen, natuurelementen en geometrische vormen tekenen.