Tekeningen analyseren

Iedereen heeft wel eens een tekening van een kind gezien. In het begin zie je vaak een aantal kleuren door elkaar heen gekrast. Later ga je wat vormen in de tekening herkennen. De kraslijnen veranderen in krabbeltjes. In een nog later stadium ga je dingen uit je eigen omgeving herkennen zoals mensen, huizen en dieren. Met name in de eerste fase is het moeilijk te zien wat de kinderen nu precies getekend hebben. De kinderen zelf weten vaak precies wat ze getekend hebben, maar voor iemand anders is dit vaak moeilijk te achterhalen.
Toch kun je meer informatie uit een kindertekening halen dan de meeste mensen denken. In het basisonderwijs worden tekeningen vaak gebruikt om te kijken hoe ver een kind motorisch en psychisch ontwikkeld is. De motoriek van een kind dat binnen de lijntjes kan kleuren is beter ontwikkeld dan dat van een kind dat kriskras over het blad krabbelt. Bovendien worden kindertekeningen in de psychologie vaak gebruikt. Kinderen kunnen hun emoties soms beter in een tekening leggen dan dat ze die kunnen uitspreken. Psychologen kunnen hier gebruik van maken bij het bestuderen van een kind.
In dit hoofdstuk richten we ons op de diepere betekenis van een kindertekening. De tekeningen worden besproken aan de hand van het kleurgebruik, de lijnen, de bladspiegel en het onderwerp. Wat is de betekenis van bepaalde kleuren? Wat is het verschil tussen kinderen die gebruik maken van rechte lijnen en ronde lijnen? Zegt de compositie van een tekening ook iets over het karakter van het kind? Dit zijn vragen die aan bod komen en waar een antwoord op gegeven wordt.

Hoofdstukken