woensdag 14 maart 2012

Conclusies

Ontwikkelingsfase

Als je naar de grafieken onder het kopje resultaten kijkt, zie je dat de rode grafieken meer naar rechts liggen dan de blauwe grafieken. Dit betekent dat de meisjes over het algemeen een ontwikkelingsfase verder zijn dan de jongens.

Wat je niet uit de grafieken kunt halen, maar wat wij wel uit ons praktijkonderzoek concludeerden, is dat zich onder de jongens meer 'talenten' bevinden. Meestal kan je duidelijk zien in welke ontwikkelingsfase een bepaalde leeftijdsgroep zit. Per leeftijdsgroep was er meestal een jongen aanwezig die al een of twee fases voor liep op de andere kinderen.

Kleuren

Ook bij het kleurgebruik zie je duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes. Je ziet weer dat de rode grafieken iets meer naar rechts liggen. Dit geeft aan dat de meisjes over het algemeen meer kleuren gebruiken dan jongens. Met name op jongere leeftijden is dit verschil groot. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan jongens en meisjes ongeveer evenveel kleuren gebruiken. De verschillen tussen de hoeveelheid kleurgebruik nemen af.

Onderwerpen

Het is misschien niet zo heel verrassend, maar er zijn duidelijk 'jongens' en 'meisjes' onderwerpen te onderscheiden. Als je naar de grafiek kijkt onder het kopje resultaten zie je dat meisjes meer poppetjes, zonnetjes, dieren en versieringen tekenen terwijl jongens meer voertuigen, natuurelementen en geometrische vormen tekenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten